PROGRAM DO PIT 2017

 Rozliczenie PIT

darmowy i prosty w obsłudze

dokonaj rozliczenia PIT za 2017

pity program

 

Druki PIT do pobrania w PDF

 
 
Rozliczenia PIT - z naszym serwisem to banalnie proste!

Rozliczenie PIT 2017 przez Internet

 

Podatnicy po raz kolejny przystępują do wypełniania rocznych formularzy podatkowych. Tak samo jak w latach ubiegłych, rozliczenie pit za 2017 r. można złożyć na trzy sposoby:

  • osobiście we właściwym oddziale urzędu skarbowego,
  • listownie (najlepiej korzystając z usług Poczty Polskiej),
  • za pośrednictwem sieci internetowej.

 

Program do rozliczania pitów

 

Do wypełnienia elektronicznych formularzy PIT warto wykorzystać program do rozliczania. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która przeprowadzi nas przez proces obliczania wysokości zobowiązania podatkowego krok po kroku. Osoby, które zdecydują się na wygenerowanie pitów przy pomocy programu, będą mogły wybrać w sposób w jaki chcą wypełnić deklarację. Do wyboru są następujące opcje:

  • elektroniczne formularze podatkowe i załączniki,
  • kreator zeznania podatkowego.

 

Elektroniczne formularze pit 2017 posiadają wbudowane funkcje, które ułatwiają obliczenie kwoty należnego podatku. Wszystkie pola obligatoryjne są odpowiednio oznaczone, a gdy któreś z nich zostanie pominięte, pojawia się odpowiedni komunikat. Ponadto, w drukach elektronicznych znajdziemy też instrukcje i podpowiedzi, co znacznie ułatwi nam poprawne wypełnienie wszystkich niezbędnych rubryk.

 

Kreator zeznania podatkowego jest narzędziem, które przypadnie do gustu osobom wypełniającym roczną deklarację podatkową po raz pierwszy, a także wszystkim podatnikom, którzy dotychczas mieli problemy z poprawnym wypełnieniem rozliczenia. Kreator dostępny w pit program umożliwia wygenerowanie głównego formularza podatkowego i wszystkich niezbędnych załączników. Korzystanie z kreatora jest bardzo proste, program wyświetla pytania, na które trzeba udzielić odpowiedzi. Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji, wyświetlane jest gotowe zeznanie roczne, które może zostać wysłane do urzędu skarbowego w formie elektronicznej lub wydrukowane i złożone w formie papierowej.

 

Formularze wysyłane za pośrednictwem sieci internetowej są wstępnie weryfikowane. Jeżeli spełniają wszystkie wymagania formalne, nadawany jest im status 200. Po otrzymaniu statusu 200, system generuje tzw. urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), stanowiące potwierdzenie terminowego i poprawnego złożenia rocznej deklaracji podatkowej. UPO można pobrać wykorzystując program do pitów, jest to bardzo istotne, ponieważ nie ma żadnego innego dokumentu potwierdzającego wypełnienie obowiązku podatkowego.

 

Zalecane jest przechowywanie UPO aż do momentu, w którym zobowiązanie wynikające ze złożonej deklaracji ulegnie przedawnieniu. W przypadku zobowiązań o charakterze podatkowym, przedawnienie następuje po 5 latach, a bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym została złożona deklaracja. Oznacza to, że zeznanie podatkowe za 2017 r. przedawni się dopiero po zakończeniu 2022 r. Do tego czasu urząd skarbowy może w każdej chwili poprosić podatnika o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej złożenie rozliczenia za 2017 r.

 

PIT program

Na naszej stronie internetowej PIT PROGRAM znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące rozliczenia pitów. Zachęcamy do lektury.

 

Podatnicy, którzy osiągnęli w trakcie 2017 r. przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), są zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie skarbowym.

 

Osoby uzyskujące przychody tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika, w większości przypadków, będą musiały rozliczyć się z fiskusem wykorzystując druk PIT-37. Ostateczny termin złożenia deklaracji pit 37 za 2017 r. upływa 2 maja 2018 r. Warto pamiętać o przestrzeganiu tego terminu, gdyż nieterminowe dostarczenie zeznania podatkowego do urzędu, może pociągać za sobą nieprzyjemne konsekwencje.

 

Urzędem skarbowym, który powinien zostać złożony formularz PIT za 2017 r., jest urząd właściwy dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu 2017 r. Wybór sposobu dostarczenia formularza PIT do urzędu skarbowego jest zależny tylko i wyłącznie od preferencji podatnika. Do wyboru są następujące opcje:

  • osobiste złożenie deklaracji podatkowej w urzędzie,
  • wysłanie zeznania przez Internet przy pomocy systemu e-Deklaracje,
  • wysłanie rozliczenia w formie listownej.

 

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest oczywiście wysłanie PIT-37 w formie elektronicznej, gdyż nie wymaga od podatnika wychodzenia z domu. Żeby wysłać formularz za pośrednictwem sieci internetowej, nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Weryfikacja tożsamości podatnika odbywa się przy pomocy tzw. danych autoryzujących - imienia i nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego (PESEL/NIP) oraz kwoty przychodu wykazanej w deklaracji podatkowej za 2015 r.

 

Osoby, które preferują wysłanie do urzędu papierowego formularza, powinny pamiętać, że najlepiej nadać przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeżeli list zostanie wysłany jako polecony, za datę dostarczenia deklaracji fiskusowi zostanie uznana data nadania, a nie data faktycznego otrzymania przesyłki przez urząd. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy wysyłamy zeznanie w ostatniej chwili.

 

PROGRAM DO ROZLICZANIA PITÓW

Serwis jest bazą wiedzy dotyczącą rozliczeń PIT za 2017.