PROGRAM DO PIT 2017

 Rozliczenie PIT

darmowy i prosty w obsłudze

dokonaj rozliczenia PIT za 2017

pity program

 

Druki PIT do pobrania w PDF

 
 
Rozliczenia PIT - z naszym serwisem to banalnie proste!

Ulgi i odliczenia w PIT za 2017 r.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych może być naliczany bezpośrednio od przychodu (ryczałt) lub od dochodu (podatek liniowy, podatek progresywny). W wielu przypadkach, podczas obliczania wysokości zobowiązania podatkowego, można uwzględnić różnego rodzaju ulgi i odliczenia, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na ostateczną wysokość zobowiązania podatkowego, jakie podatnik musi odprowadzić na konto urzędu skarbowego.

 

Ulgi i odliczenia w pit 2017 dzielimy na dwa rodzaje - odliczane od podstawy do opodatkowania (dochodu lub przychodu) oraz odliczane bezpośrednio od podatku dochodowego. Druga grupa ma zdecydowanie większy wpływ na kwotę podatku, jaki trzeba opłacić.

 

Wśród ulg/odliczeń od dochodu (przychodu) możemy wymienić:

 • ulgę internetową,
 • ulgę na IKZE,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę na pomoc domową (tylko na podstawie praw nabytych),
 • ulgę na szkolenie uczniów (tylko na podstawie praw nabytych),
 • ulgę budowlaną (tylko na podstawie praw nabytych),
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • darowizny na cele pożytku publicznego,
 • darowizny na cele kultu religijnego,
 • darowizny na działalność społeczno-opiekuńczą kościołów i związków wyznaniowych,
 • darowizny na cele krwiodawstwa.

 

Wypełniając rozliczenie pit za 2017 r. bezpośrednio od podatku odliczymy:

 • ulgę prorodzinną (na dzieci),
 • ulgę odsetkową,
 • ulgę abolicyjną,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Trzeba pamiętać, że korzystanie z ulg i odliczeń bardzo często wymaga dołączenia do rozliczenia pit odpowiednich załączników. W większości przypadków będzie to załącznik PIT/O. Osoby, które uwzględniają w deklaracji ulgę odsetkową, będą musiały wypełnić PIT/D i PIT-2K.

 

Żeby nie popełnić błędów podczas odliczania ulg podatkowych, warto wykorzystać do wypełnienia formularzy pity program, który przeprowadzi nas przez proces obliczania wysokości należnego podatku krok po kroku. W programie wypełnimy wszystkie niezbędne druki podatkowe, także załączniki.

 

W naszym serwisie PIT PROGRAM znajdziecie Państwo zawsze zestaw ciekawych informacji, potrzebnych z punktu widzenia osoby wypełniającej rozliczenia pitów za 2017 roku. Zapraszamy do śledzenia.

 

- ROZLICZENIA PIT -