PROGRAM DO PIT 2017

 Rozliczenie PIT

darmowy i prosty w obsłudze

dokonaj rozliczenia PIT za 2017

pity program

 

Druki PIT do pobrania w PDF

 
 
Rozliczenia PIT - z naszym serwisem to banalnie proste!

Ulga rehabilitacyjna

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że podatnicy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (PIT-36, PIT-37) oraz osoby odprowadzające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Osoby, które uwzględniają ulgę rehabilitacyjną w swojej deklaracji rocznej są zobowiązane do złożenia, wraz z głównym formularzem podatkowym, załącznika PIT/O, w którym wpisywane są bardziej szczegółowe informacje o dokonanych odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku.

Ulga rehabilitacyjna w PIT-37 druk jest odejmowana od dochodu, co oznacza, że zmniejsza ona podstawę, od której następnie naliczany jest podatek. W ramach ulgi odliczyć można wydatki poniesione na:

  • cele rehabilitacyjne,
  • ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych.

Katalog wydatków objętych ulgą jest katalogiem zamkniętym, w związku z tym wydatki, które nie zostały w tym katalogu wskazane, nie mogą być uwzględniane przez podatnika w zeznaniu rocznym. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre wydatki są limitowane kwotowo, inne można odliczyć w faktycznie poniesionej wysokości.

Prawo do skorzystania z ulgi w formularzu PIT-37 przysługuje:

  • podatnikom będącym osobami niepełnosprawnymi,
  • podatnikom, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne (jeżeli niepełnosprawny nie korzysta z ulgi we własnym zakresie).

Trzeba pamiętać, że prawo do ulgi musi zostać odpowiednio udokumentowane. Podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające, że koszty wskazane w PIT za 2017 r. zostały faktycznie poniesione. Zgromadzonej dokumentacji nie trzeba składać w urzędzie skarbowym wraz z deklaracją podatkową. Zalecane jest jednak ich przechowywanie aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu, gdyż fiskus może w każdym momencie zażądać od podatnika dowodów na to, że dokonane odliczenie było zasadne.

 

---

 

Program do pitów - strona w internecie poświęcona rozliczeniom PIT. Na stronie znajdziesz program do rozliczania PIT-ów, który pobierzesz za darmo. Bez problemów rozliczysz swój PIT.

 

program do pitów