PROGRAM DO PIT 2017

 Rozliczenie PIT

darmowy i prosty w obsłudze

dokonaj rozliczenia PIT za 2017

pity program

 

Druki PIT do pobrania w PDF

 
 
Rozliczenia PIT - z naszym serwisem to banalnie proste!

Istnieje wiele stawek podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Przedsiębiorcy mogą w większości przypadku samodzielnie zadecydować o sposobie opodatkowania uzyskiwanych przychodów, osoby, które uzyskują dochody za pośrednictwem płatnika, nie mają takiej możliwości i zawsze powinny odprowadzać podatek na zasadach ogólnych.

Wszystkie przychody, które rozliczane są w formularzu PIT-37, podlegają opodatkowaniu według obowiązującej skali podatkowej. Oznacza to, że podatek jest naliczany w sposób progresywny. Progresją podatkową nazywamy wzrost stawki podatku dochodowego wraz ze wzrostem podstawy do opodatkowania. W omawianym przypadku, podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód, zatem osiągnięty przychód można umniejszyć o poniesione koszty.

Jak już wcześniej wspomniano, wysokość podatku w deklaracji PIT 37 trzeba obliczyć według skali. Skala podatkowa, z której korzystają podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, nie uległa zmianie. Oznacza to, że zeznanie PIT za 2017 r. powinniśmy wypełnić stosując stawki wskazane w poniższej tabeli:

 

PODSTAWA DO NALICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO

WYSOKOŚĆ PODATKU DO ODPROWADZENIA

do 85 528 zł rocznie

18% podstawy do opodatkowania minus 556,02 zł*

powyżej 85 528 zł rocznie

14 839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł

 

*kwota ta wynika z obowiązującej kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania (jej wysokość nie uległa zmianie i wynosi 3 091 zł rocznie)

W związku z tym, że podatnicy rozliczający się wg skali opłacają w trakcie roku tzw. zaliczki na podatek dochodowy, może się okazać, że powstała nadpłata lub niedopłata podatku. Z nadpłatą mamy do czynienia w momencie, gdy pobrane zaliczki przewyższają wysokość zobowiązania podatkowego, które powinien uregulować podatnik. Niedopłata wystąpi w sytuacji, w której kwota pobranych zaliczek jest niższa od podatku, jaki powinien zostać odprowadzony na konto urzędu skarbowego.

 

pity program - narzędzie do rozliczania pitów