PROGRAM DO PIT 2017

 Rozliczenie PIT

darmowy i prosty w obsłudze

dokonaj rozliczenia PIT za 2017

pity program

 

Druki PIT do pobrania w PDF

 
 
Rozliczenia PIT - z naszym serwisem to banalnie proste!

ROZLICZENIE PIT - małżonkowie

 

Małżonkowie, którzy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, mają możliwość wspólnego rozliczenia się z fiskusem z uzyskanych przychodów. Osoby, które zdecydują się na wypełnienie jednej deklaracji podatkowej, mogą osiągnąć korzyści podatkowe w postaci obniżenia wysokość zobowiązania podatkowego.

Łączne opodatkowanie dochodów przez małżonków będzie skutkowało zmniejszeniem wysokości należnego podatku tylko w określonych przypadkach. Jak już wcześniej wspomniano, podatnicy będący w związku małżeńskim, mogą rozliczyć się wspólnie, jeśli odprowadzają podatek progresywny. Podatek ten jest naliczany według poniższej skali:

PODSTAWA DO OPODATKOWANIA

STAWKA PODATKOWA

do 85 528 zł rocznie

18% podstawy minus 556,02 zł (wynikające z kwoty wolnej od podatku)

powyżej 85 528 zł rocznie

14 839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie we wspólnym formularzu PIT 37 obliczają wysokość podatku w następujący sposób:

  1. sumują roczny dochód osiągnięty przez każdego małżonka,
  2. uzyskaną kwotę dzielą przez dwa,
  3. od otrzymanej w ten sposób podstawy do opodatkowania naliczają podatek zgodnie ze skalą zaprezentowaną powyżej,
  4. otrzymaną kwotę podatku mnożą przez dwa.

 

Taki sposób naliczania podatku dochodowego sprawia, że osoby, które zarabiają relatywnie dużo, będą mogły uniknąć wyższego progu podatkowego (32%) lub zmniejszyć kwotę, jaka zostanie obciążona stawką 32%. 

Korzyści podatkowe nie powstaną, jeżeli:

  • łączny dochód małżonków nie przekracza 85 528 zł,
  • każdy z małżonków zarabia więcej niż 85 528 zł.

 

Z optymalną sytuacją będziemy mieć do czynienia w momencie, gdy jedna z osób nie osiąga żadnych dochodów a druga zarabia 2 x 85 528 zł. W taki przypadku wspólne rozliczenie roczne za 2017 r. pozwoli na całkowite uniknięcie 32% podatku, a korzyść finansowa, jaką odniosą małżonkowie dzięki wspólnemu opodatkowaniu, będzie wynosiła aż 12 529,94 zł!

Przyjrzyjmy się zatem, jakie warunki muszą spełnić małżonkowie, żeby wspólne rozliczenie na formularzu PIT-37 było możliwe. 

Po pierwsze konieczne jest złożenie oświadczenia o wyborze wspólnego opodatkowania. Nie ma konieczności wypełniania żadnych dodatkowych formularzy, wystarczy, że podatnicy w formularzu głównym wskażą taką formę naliczania podatku. 

Kolejnym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, jest przebywanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Osoby, które zawarły związek małżeński w trakcie 2017 r. nie będą mogły skorzystać z preferencyjnej metody naliczania podatku. Z taką samą sytuacją będziemy mieć do czynienia w przypadku małżonków, którzy w trakcie 2017 r. byli w separacji prawnej (orzeczonej przez sąd).

Dodatkowo małżonkowie przez cały rok podatkowy muszą pozostawać w tzw. wspólności majątkowej. Zmiana ustroju majątkowego w małżeństwie może sprawić, że wspólne zeznanie podatkowe za 2017 r. nie będzie możliwe.

Małżonkowie wypełniający jedną deklarację roczną nie mogą korzystać z innych preferencyjnych form opodatkowania - podatku liniowego, podatku ryczałtowego (z wyjątkiem najmu prywatnego|), karty podatkowej i podatku tonażowego. Uzyskiwanie przychodów obciążonych, którymś z tym podatków wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia.

Małżonkowie wypełniający wspólnie formularz PIT-37, powinni zgromadzić wszystkie druki PIT-11, które otrzymali od płatników. Poszczególne kwoty z PITów 11 trzeba ze sobą zsumować i dopiero później wpisać do wspólnego rozliczenia. Bardzo istotne jest wskazanie właściwego sposobu opodatkowania, robimy to poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w rubryce znajdującej się na pierwszej stronie rozliczenia pit za 2017 r. Gotowy formularz można złożyć w urzędzie skarbowym osobiście, listownie lub w formie elektronicznej.

 

Aby bez problemu rozliczyć formularz PIT skorzystaj z bezpłatnego programu PIT PROGRAM. Wejdź na stronę główną serwisu Rozliczenie PIT i pobierz aplikację.

 

Rozliczenie PIT