PROGRAM DO PIT 2017

 Rozliczenie PIT

darmowy i prosty w obsłudze

dokonaj rozliczenia PIT za 2017

pity program

 

Druki PIT do pobrania w PDF

 
 
Rozliczenia PIT - z naszym serwisem to banalnie proste!

Kiedy do deklaracji podatkowej dołączamy załączniki?

 

Obowiązkiem podatników, którzy osiągnęli przychody podlegające opodatkowaniu, jest terminowe złożenie rocznej deklaracji podatkowej oraz terminowe uregulowanie zobowiązania podatkowego, które z tej deklaracji wynika. Podczas wypełniania zeznania pit 2017 warto pamiętać, że w niektórych przypadkach konieczne może okazać się dołączenie odpowiednich załączników. Brak załącznika będzie zawsze wymagał złożenia korekty, gdyż rozliczenie zostanie uznane przez urząd za niepełne.

 

Wśród załączników do formularzy PIT wyróżniamy:

  • PIT/B - składany przez przedsiębiorców wraz z formularzem PIT-36 lub PIT-36L,
  • PIT/BR - składany wraz z drukiem PIT-36 lub PIT-36L przez osoby, które poniosły koszty w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
  • PIT/D - składany wraz z formularzem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 przez podatników, którzy na podstawie praw nabytych korzystają z ulg budowlanych,
  • PIT/DS - składany wraz z formularzem PIT-36 lub PIT-36L przez podatników uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych),
  • PIT-2K - składany wraz z drukiem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 przez podatników, którzy na podstawie praw nabytych rozpoczynają korzystanie z ulgi odsetkowej,
  • PIT/M - składany przez podatników wypełniających rozliczenie pit 36 z uwzględnieniem dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,
  • PIT/O - dołączany do formularza PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 przez osoby korzystające z ulg i odliczeń podatkowych,
  • PIT/Z - wypełniany przez podatników będących przedsiębiorcami, którzy korzystają z tzw. kredytu podatkowego i rozliczają się z fiskusem na formularzu PIT-36 lub PIT-36L,
  • PIT/ZG - składany wraz z drukiem PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 przez osoby uzyskujące dochody poza granicami kraju.

 

Wszystkie omówione załączniki można wypełnić wykorzystując pit program.

---

Wiedza w zakresie rozliczania pitów - skorzystaj z serwisu PIT PROGRAM i dowiedz się więcej. Rozliczenie pit - z nami to banalnie proste.

Zapraszamy!

 

 

-  pit program -